Edicte sobre modificació de les bases que han de regir la convocatòria mitjançant concurs oposició per a la creació d'una borsa d'agents interins de la Policia Local

Dilluns, 4 d'octubre de 2021 a les 12:00
Darrera actualització: 05.10.2021 | 10:00