Comunicat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tiana

Dissabte, 14 d'agost de 2021 a les 12:00

L’equip de govern s’ha reunit amb ACAR (Associació Catalana d’Afectats per les Residències) per recollir les demandes dels familiars dels i les residents i usuaris/es de la Residència i Centre de Dia Sant Cebrià de Tiana

Actualment, la classificació de la Residència segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és la de residència verda, lliure 100% de Covid-19 i on es segueixen sense excepció tots els protocols establerts de les administracions supramunicipals. 

Un cop rebudes les peticions dels familiars, els responsables municipals es posen a la seva disposició per resoldre el més aviat possible la situació i donar resposta a les seves demandes. El govern de Tiana arribarà fins allà on calgui per donar solucions a les demandes amb celeritat perquè la prioritat és el benestar i salut dels i les residents del centre.

Des que s’ exerceix el control de la gestió de la residència, s’ha prioritzat que hi hagi la màxima transparència en la relació amb els i les familiars i els i les residents, perquè la intervenció de la residència es va fer per millorar la seva situació. Per tant, no consta amb anterioritat per comunicació o denuncia que s’apliqui un sistema opac, si no més aviat al contrari. Si els familiars creuen que s’ha de continuar millorant, l’equip de govern està obert a rebre les propostes que facin més àgil aquesta comunicació. Les instruccions que tenen totes les persones relacionades amb el centre, és aplicar màxima transparència perquè és la millor manera d’assegurar el benestar dels usuaris i usuàries i tranquil·litat a les seves famílies. Però es recolliran propostes i es faran els canvis necessaris sempre que suposin una millora del servei que es presta respecte l’organització, la informació i benestar dels residents i siguin abastables pel personal de la residència.

Sobre el sistema de visites i contactes telemàtics entre familiars i residents, hi ha un sistema implementat i adequat als protocols, però els familiars sol·liciten que n’hi hagi més.

En relació a la millora de l’alimentació que el representant d’ACAR va sol·licitar,  informem que els menús estan elaborats per una nutricionista i entenem que al estar elaborats per una professional, el servei és el correcte. De totes maneres, l’Ajuntament es compromet a estudiar si la qualitat de l’alimentació que es dona als residents és sensiblement inferior a la que existia amb anterioritat i és l’adequada a les necessitats de cada resident.

També volem informar que el passat 11 de juny, es va fer una inspecció per part de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que fan palesa una sèrie de deficiències que estan en procés de corregir-se i donar compliment el més aviat possible, per tal de millorar encara més el benestar dels i les residents.

Per poder copsar la situació de la residència, es programarà per la setmana vinent una reunió telemàtica a petició de les famílies amb ACAR (Associació Catalana d’Afectats per les Residències) i els familiars que vulguin participar.

Al mateix temps, es demanarà una auditoria externa de la situació de la residència, es crearà una comissió de seguiment de la residència, on participaran familiars i regidors, i finalment s’elaborarà una enquesta de satisfacció per ser complimentada de manera anònima, pels familiars dels i les residents per veure els punts forts i les mancances d’aquest servei públic.

Tiana, dissabte 14 d’agost de 2021.

Darrera actualització: 14.08.2021 | 12:59