Assessorament energètic a 5 comunitats de veïns i 5 auditories energètiques en llars unifamiliars

Dimarts, 26 d'octubre de 2021 a les 00:00

Durant els propers mesos des de l’Ajuntament de Tiana es desenvoluparà un assessorament energètic a 5 comunitats de veïns i 5 auditories energètiques en llars unifamiliars, per tal de fomentar un ús conscient de l’energia i d’aquesta manera contribuir a un augment de l’eficiència energètica i a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Assessorament a Comunitats de Veïns 

Les actuacions a les comunitats de veïns es dividiran en 4 fases: optimització dels contractes, reducció dels consums (millora de l’eficiència energètica), generació d’energia renovable i càlcul del CO2 estalviat. 

Gràcies a les lectures dels comptadors digitals i les factures recents d’electricitat, es valorarà el potencial d’estalvi pel que fa a l’optimització tarifària dels contractes dels subministraments. S’entregarà un informe amb els resultats de l’estudi, indicant els passos a seguir per modificar la tarifa i augmentar l’estalvi econòmic que podeu aconseguir. Es proporcionarà una sèrie de propostes que inclouran mesures per tal de reduir el consum energètic de la comunitat, i a la llarga aconseguir un major estalvi. 

Una de les actuacions es farà una estimació de la quantitat de CO2 que s’estalviarà arrel de reduir la despesa energètica de la comunitat. 

Auditories en llars 

En aquest cas l’acció es realitzarà una visita a la llar i un posterior seguiment. 

Caldrà que durant la visita de l’habitatge es mostri les factures recents dels subministraments. 

Les visites consten de 4 parts. Primer l’assessorament en els contractes dels subministraments per tal d’analitzar les factures i valorarem la possibilitat de modificar un o varis aspectes dels contractes per tal de optimitzar la despesa d’electricitat, gas o aigua. 

S’entregarà un full amb les recomanacions tarifàries i informació sobre com realitzar els canvis, i quina documentació cal aportar per poder tramitar cadascuna de les modificacions. En segon lloc es realitzarà formació en hàbits de consum responsable i eficiència energètica a la llar. Es donaran una sèrie de consells sobre l’ús dels electrodomèstics i la climatització de la llar, i es farà un repàs de tots els dispositius per tal que conegueu com utilitzar-los de manera eficient.

Per últim s’instal·larà un kit de material per millorar la eficiència energètica de la llar, que podrà consistir en bombetes, regletes, aïllaments per portes i finestres i termòmetre, entre d’altres. 

Calcularem l’estalvi en kg de CO2 que podem aconseguir a través de la visita i tots els canvis que apliquem. 

Com ens hem d’inscriure per optar a l’estudi?

Aquests assessoraments es realitzaran de manera gratuïta a les 5 comunitats i les 5 llars unifamiliars que participin del projecte. Per tal de poder optar a participar d’aquestes actuacions cal formalitzar la inscripció als següents link segons sigui una comunitat la que vol optar o una llar unifamiliar.

Teniu temps de formalitzar-ho fins al 5 de novembre            

Link Comunitats: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexWF-VPq9DDJyhOaCTEVPZ-uBtiYe1GRgbDZVWbCSeFAwilg/viewform?usp=sf_link

Link llars unifamiliars: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvz-lHoK55qmuQldZcXNJixBO15Bt6ucARNBp_DoJBF57GCA/viewform?usp=sf_link

Darrera actualització: 26.10.2021 | 15:44