BAN MUNICIPAL a 11 d'agost de 2021

Dimarts, 10 d'agost de 2021 a les 20:45

Vist l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, i a tenor del previst a l’article 18.3 c) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, es prohibeix la circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona al Parc de la Serralada Litoral i al Parc de la Serralada de Marina entre les 0 hores del dia 11 d’agost i mentre duri la situació de Tiana com a municipi en Nivell 3 del Pla Alfa.

L’ALCALDE ACCIDENTAL

Jaume Darbra Muñoz

Darrera actualització: 10.08.2021 | 20:57