Concessió d'ajuts econòmics per atendre situacions especials a l'AMB

Dimarts, 18 d'octubre de 2022 a les 00:00

Els habitants de l’AMB en situació de vulnerabilitat poden sol·licitar aquests ajuts entre l’11 d’octubre i el 23 de novembre.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha llançat una convocatòria d’ajuts per atendre situacions especials amb una dotació econòmica de 200.000 €. Els habitants de Tiana, en formar part de l’AMB, poden sol·licitar aquests ajuts. El termini és des del dia 11 d’octubre al 23 de novembre de 2022. 

L'AMB té la voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar les realitats socials i econòmiques de vulnerabilitat que existeixen al territori. Per protegir al màxim el teixit social i econòmic metropolità, vetllant pel manteniment de les funcions públiques i salvaguardant la prestació de serveis metropolitans, es va establir un programa d'ajuts per tal de fer front al pagament del tribut metropolità. 

Poden ser destinataris dels ajuts econòmics els contribuents que compleixin les condicions establertes en la present convocatòria i en les Bases i que siguin residents o titulars d'immobles als municipis de l’AMB.  

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts, sempre que la suma de tots no superi el 100% del concepte subvencionat i s'atengui al que s'estableix en l'apartat d'obligacions dels beneficiaris. 

Podran gaudir d'un ajut de fins al 50% de la quota liquidada del tribut metropolità de l'exercici 2021, i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant, les persones físiques propietàries d'un habitatge amb ús residencial assignat pel Cadastre, el qual constitueixi la seva residència habitual, i que hagin efectuat el pagament del tribut metropolità dins del període voluntari de recaptació. 

Per a més informació en els ajuts podeu contactar amb blancomg@tiana.cat o demanar cita prèvia a l'AMB.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 13:28