Consulta i audiència pública sobre la declaració de Tiana com a municipi amb mercat d'habitatge tens

Divendres, 25 de juny de 2021 a les 00:00

S'obre un període de 10 dies hàbils del 21 de juny al 5 de juliol pels municipis  que han sol·licitat la tramitació

Inici del procés de participació ciutadana, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats, per a la tramitació administrativa de la declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens als municipis metropolitans. En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana és competent per fer aquesta declaració, sempre que els municipis així l'hi sol·licitin. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils del 21 de juny al 5 de juliol pels 7 municipis  que han sol·licitat la tramitació. Amb anterioritat del 25 de maig al 7 de juny es va fer la consulta i audiència, per els altres municipis.

Per a informar-vos i participar cal anar a la l’adreça electrònica següent: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/informacio-publica 

Darrera actualització: 25.06.2021 | 20:09