Convocatòria ajuts d'escolarització i/o servei de menjador per a infants matriculats a l'escola bressol municipal 'El més petit de tots' curs 21-22.

Divendres, 3 de setembre de 2021 a les 00:00

El termini per a presentar la sol.licitud finalitza el 21 de setembre del 2021

A partir de dimarts 7 de setembre s'obre la convocatòria d'ajuts municipals per a l'escolartizació i servei de menjador per a infants matriculats a l'escola bressol municipal durant el curs 21-22. L'objectiu d'aquests ajuts és la de donar suport a les families que tinguin infants de 0 a 3 anys  i que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica.

Es podran sol·licitar els ajuts al registre de l'Ajuntament amb cita prèvia a: https://citaprevia.ubintia.com/tiana/#nbb o bé trucant al telèfon 93 395 50 11, fins al dia 21 de setembre.

La següent documentació s'haurà de presentar obligatòrimanet amb la sol·licitud:

 • DNI /NIE de la persona sol·licitant com a tutor o tutora de l’alumne/a beneficiari de l’ajut.
 • Rebut de lloguer o hipoteca.
 • Ingressos a compte de l’IRPF dels darrers 6 mesos: 6 darreres nòmines (febrer a juliol 2021).
 • En cas d’autònoms: presentació del model 130, presentat al primer i segon trimestre de l’any 2021 (model IRPF, en cap cas té utilitat el model 103 d’IVA)
 • En cas d’estar a l’atur: Certificat INEM conforme estàs aturat/da, o en situació ERTE.
 • Certificat, en cas d’haver cobrat alguna prestació durant l’any, on posi l’import mensual i la durada.
 • Certificat expedit per la Seguretat Social justificant les prestacions percebudes durant l’exercici anterior: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, etc., en què aparegui la/les quantitat/s rebudes per aquest/s concepte/s o certificat negatiu en cas que no rebi cap prestació o que no hi tingui dret i en cas de no fer renda certificat de no ser obligatori realitzar-la.
 • Certificat de la prestació percebuda en concepte de RGC, en cas de ser perceptor/a.

Documentació per acreditar les situacions específiques de la unitat familiar:

 • Carnet de família nombrosa.
 • Carnet de família monoparental.
 • Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció Gral. d’Atenció a la Infància i Adolescència).
 • Separació o divorci, conveni regulador o sentència de separació (fotocòpia).
 • Certificat de la discapacitat d’algun membre de la unitat familiar emès pel Departament de Benestar Social o pels organismes competents.
 • Família en seguiment de serveis socials, l’informe sol·licitat al mateix ajuntament.
Darrera actualització: 06.09.2021 | 11:46