Convocatòria d’ajuts de transport adaptat de Tiana 2022

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 00:00

Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7 d’octubre.

El servei de transport adaptat és un servei complementari, no gratuït, de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat o també de dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. Aquest grau de necessitat de suport es determinarà a causa de la mobilitat reduïda o de la necessitat d’acompanyant.

L’objectiu del servei és possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o a aquells altres que permetin garantir la integració de les persones usuàries. La Cartera de Serveis Socials de la Generalitat, però, no garanteix la prestació del servei, ja que únicament és exigible en cas que existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.

En el marc d’aquesta situació a Tiana des de Serveis Socials municipals, s’ha plantejat l’oferta d’un ajut de transport adaptat puntual, durant aquest any 2022.

Les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria han de complir els següents requisits:

  •  Persones empadronades a Tiana.
  • Ser major de 18 anys.
  • Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat, mitjançant el certificat emès per la Generalitat , on consti que superen el barem de mobilitat reduïda i, en cas de no disposar-ne, hauran de tenir reconegut el barem de l’acompanyant. O tenir la resolució de reconeixement de grau de dependència, LAPAD.
  • Tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, d’acord amb la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat.
  • En cas de necessitat puntual, l’equip de Serveis Socials pot valorar una excepcionalitat sempre i quan es justifiqui.
Darrera actualització: 22.09.2022 | 14:52