Convocatòria d'una plaça d’agent de la Policia Local en comissió de serveis

Divendres, 2 de desembre de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de Tiana obre la convocatòria per la cobertura temporal, en comissió de serveis, de la plaça de funcionari agent de la policia local.

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Tiana, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia a l’OAC. Aquesta cita prèvia es podrà demanar al següent enllaç: https://citaprevia.gestorn.com/tiana/#nbb

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques. S’haurà d’avisar a tiana@tiana.cat

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 13 de desembre.

La documentació a presentar serà la següent:

  • DNI
  • CV
  • Documentació acreditativa de ser funcionari de carrera de la categoria convocada en situació de servei actiu i un antiguitat mínima d’un any.
  • Diploma acreditatiu d’haver superat el curs bàsic de l’ISPC o curs equivalent.
  • Novell de coneixement de la llengua català superior al nivell B
  • Carnet de conduir A i B
  • Compromís de portar armes (mitjançant declaració jurada)
  • El certificat de nivell B de Català i equivalent i certificat mèdic oficial establerts com a requisits, també es podran presentar conjuntament amb la sol·licitud.

 

Consulteu les bases AQUÍ.

Darrera actualització: 02.12.2022 | 08:08