Dades obertes dels radars de Tiana

Divendres, 14 de maig de 2021 a les 10:00

S'adjunten excels dinàmics amb les dades obertes per al seu tractament

Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar. Tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

El principal objectiu de l’obertura de dades és posar a disposició de la societat i fer públiques les dades que gestiona l’Administració, de manera que qualsevol persona o organització pugui utilitzar-les. Amb aquest servei, les administracions augmenten la transparència, ja que el ciutadà accedeix a una visió real de la prestació de serveis. A més, la reutilització de dades obertes per part d’empreses, entitats, associacions i ciutadania en general permet l’elaboració de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

Les llicències i els termes d’ús de les dades obertes estan sotmeses a les lleis de reutilització de la informació del sector públic, i en alguns casos poden tenir llicències de propietat intel·lectual, tot i que es tendeix a obrir-les sense condicions, sempre que es mantinguin sense manipular i amb la citació obligatòria de la font i de la seva darrera actualització. Per a més informació, podeu consultar l’apartat Termes d’ús i llicències.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 09:57