El Ple aprova inicialment el Pressupost municipal de 2023, que se situa en 10,7 milions d’euros

Dimarts, 29 de novembre de 2022 a les 20:00

El pressupost creix en 94.000 euros en relació amb el pressupost vigent amb una previsió d'inversió per valor de 200.000 euros.

El Pressupost de l’Ajuntament de Tiana per a l’exercici 2023 s'ha aprovat per majoria amb els vots de Junts per Tiana, PSC i Junts per Catalunya, l'abstenció de la regidora no adscrita i el vot en contra d'ERC. 

L'equip de govern presenta uns comptes equilibrats de de 10,7 milions d’euros, una xifra que inclou la despesa corrent, el pressupost d’inversions i les despeses financeres. Es preveu obtenir 10,7 milions d’euros d’ingressos. El pressupost creix en 94.000 euros en relació amb el pressupost vigent, un 0,9%. Hi ha previstes inversions per valor de 200.000 euros.

La reducció de la previsió d’ingressos de l’impost de la plusvàlua i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es veu compensat per un lleuger increment dels ingressos provinents de l’Impost sobre béns immobles (IBI) per l’evolució de les altes del padró i dels ingressos patrimonials, pel lloguer dels nous habitatges públics de Vessants 2.

El pressupost s’ha elaborat en base als principis de legalitat, equilibri, unitat, universalitat, especialitat, de no afectació dels ingressos i d’anualitat.

Consulta com l'alcalde, Isaac Salvatierra, ha explicat a través de la memòria d'alcaldia aquests pressupostos.

Una distribució equilibrada i pensada en el poble

Els Serveis de caràcter general, que aglutinen tot el gruix del funcionament de l’administració local, encapçalen el rànquing de distribució de despesa, segons la classificació per programes, amb un 15,2% sobre el total de la despesa corrent. En segon lloc se situen les polítiques de Benestar Comunitari (espai públic, neteja, gestió de residus, enllumenat públic), amb un 14,5% sobre el total de la despesa corrent. Les segueixen les polítiques d’Educació (12,3%), Habitatge i urbanisme (11,4%), Serveis socials i Salut (10,5%) i Seguretat (10,1%).

TimelineDescription automatically generated

CONTEXT ECONÒMIC

Els comptes s'aproven en un context d'augment de la inflació i d'amenaça de recessió a les principals economies del món marca el context econòmic per al 2023. Un escenari incert motivat per la frenada econòmica arran de la crisi de subministres global i la crisi energètica que afecta la Unió Europea arran de la invasió russa d’Ucraïna. Tots els governs internacionals i nacionals han reduït a la baixa les previsions de creixement.

Als efectes de la inflació sobre el pressupost de despesa s’hi suma una reducció d’una de les principals fonts de finançament tributari municipal, l’impost sobre la plusvàlua que s’aplica en els casos de venda, donació o herència d’un habitatge. En la línia del pressupost inicial 2022, l’ingrés pressupostat d’aquest impost en el projecte de Pressupost 2023 és menor que en exercicis anteriors, limitant l’import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a 803.000 euros, una xifra inferior i tot a la pressupostada el 2022 (803.692 euros).

LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

El projecte s’ha fet en base a les consideracions del Pla de Viabilitat Econòmica 2021 elaborat per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’assolir uns nivells de solvència suficient que permetin complir els terminis de pagament, controlar el nivell d’endeutament i disposar de capacitat suficient per a una bona gestió municipal. Es tracta d’uns comptes prudents, atès el context econòmic i pressupostari.

Cuidar, reactivar i transformar

En aquests sis primers mesos, el nou govern municipal ha treballat en 3 direccions: millorar la qualitat de vida dels tianencs i tianenques, fer més poble –més comunitat, més pinya– i posar l’Ajuntament al servei del poble. L’acció del govern municipal avança en 3 dimensions: cuidar, reactivar i transformar, a partir de 4 eixos transversals interconnectats entre si.

  • Eix 1: La Tiana cuidadora
  • Eix 2: El poble educador
  • Eix 3: El poble viu
  • Eix 4: La transició energètica