Estiu 2022: Abonaments i entrades de la piscina municipal.

Dimecres, 18 de maig de 2022 a les 11:00

Compra aquí el teu abonament per la temporada d'estiu a la piscina municipal: https://tiana.reservaplay.cat/view/reserves/actividades

L'Inici de compra dels abonaments és a partir del dia 23 de maig, a partir de les 12 h del migdia, per als veïns i veïnes de Tiana. En el cas dels abonaments per als veïns i veïnes de Montgat, el termini s'ha obert el dilluns 30 de maig, però ja s'ha exhaurit el límit de les places.

Els preus de la temporada 2022 es poden consultar AQUÍ.

Compra d’abonaments i entrades: https://tiana.reservaplay.cat/view/reserves/actividades (s'activarà el mateix 23 de maig)

 

NOMÉS ONLINE

 • COMPRA d’abonaments i entrades NOMÉS ONLINE: tant si l’abonament és paga com si es gratuït només es podrà comprar online.
 • Per entrar al recinte serà obligatori mostrar el DNI i el Certificat d’empadronament al controlador d’accés.
 • Abonaments i entrades gratuïts: els abonaments no s'activaran fins que no es presenti físicament a la mateixa recepció de la piscina el justificant d’excepció de pagament (menors de 6 anys, jubilats i persones discapacitades).
 • CARNET VIRTUAL. Des de l’aplicació mòbil ReservaPlay es podrà accedir a la piscina; en aquesta mateixa aplicació hi haurà disponible un botó d’entrada piscina i un botó de sortida piscina que substituirà el carnet físic.

Les persones que no disposin de dispositius electrònics (infants o gent gran), podran accedir a la piscina mitjançant el codi d'accés d’usuari que se li facilitarà en el moment de la compra de l’abonament.

 • Restricció de 5 hores consecutives al dia per abonat/da.
 • Reserva d’horari: s’estableix un procés de “cita-prèvia”, on l’usuari pot reservar durant 48 hores l'accés a la instal·lació de forma online. L’única condició és que si fas una reserva, fins que no consumeixes la reserva no pots realitzar-ne una de nova.

Compra aquí els abonaments i les entrades:  https://tiana.reservaplay.cat/view/reserves/actividades

HORARI I CALENDARI D’OBERTURA DE LA PISCINA

Calendari:

 • Obertura el cap de setmana de l’11 i 12 de juny
 • A partir del 18 de juny romandrà oberta tots els dies fins al 4 de setembre.
 • Els dies 10 i 11 de setembre també és podrà fer ús de la piscina.

*Es pot contemplar l’obertura de la instal·lació els dies 5, 6, 7, 8 i 9 de setembre si la previsió climatologia és favorable al bon temps.

Horaris:

 • Els mesos de juny i juliol romandrà oberta de dilluns a diumenge de 10 h a 20 h
 • Els mesos d’agost i setembre l’horari serà de dilluns a diumenge d’11 h a 20 h

 

 

PROTOCOL D'ACCÈS A LA PISCINA:

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris a la Piscina d’Estiu Municipal de Tiana s'establiran les següents mesures:

AFORAMENT I LIMITACIONS D’ACCÉS:

 • L’aforament anirà en funció de la situació sanitària derivada de la Covid-19. Inicialment i degut no haver restriccions en el moment d’aprovació d’aquesta instrucció, l’aforament serà del 100% en cada franja horària.
 • L’usuari sense reserva, encara que l’aforament no sigui complet, no podrà accedir sense abans fer la reserva.
 • El sistema de reserves podrà ser modificat, per l’ajuntament, sempre que es consideri necessari, amb l’objectiu  de garantir l’accessibilitat del conjunt dels abonats, en aquells moments que es puguin produir restriccions al servei o aforament per part de la normativa vigent.
 • S’habilitarà a l’interior de la piscina una “zona repàs” per banyistes en fase estàtica o per desplaçar-se amb moviments suaus.
 • Escoles i casals tindran un espai reservat a la gespa.

DESINFECCIÓ DELS ESPAIS: Es durà a terme un protocol  especial de desinfecció i neteja dels espais que garantirà l’augment de la freqüència temporal de neteja i l’ús de productes homologats pel COVI-19.

 • Augment de la freqüència temporal de neteja.
 • Operacions de neteja i desinfecció COVID-19:
  • Neteja i desinfecció de les zones d'estada i de trànsit dels banyistes, al menys 2 cops a el dia, fent especial èmfasi en les zones més freqüentades, lavabos, dutxes i vestidors.
  • Intensificació de la neteja i desinfecció dels vestuaris i lavabos. Els lavabos estaran dotats de sabó i/o solucions hidro-alcohòliques, paper d’un sol ús i papereres amb tapadora i pedal, les quals es buidaran freqüentment. A més, es col·locarà en un lloc visible un cartell informatiu amb el correcte rentat de mans.
  • Per a la neteja i desinfecció de cadires, taules de pícnic o similars s’utilitzaran desinfectants com lleixiu a una dilució 1.50, o desinfectants amb activitat virucida que es troben comercialitzats.
 • Ventilació dels espais tancats: vestidors, banys i sales tècniques.
 • Ús de productes biocides de neteja homologats pel COVI-19.
 • Ús d’eines específiques que permetin un major grau de profunditat en la neteja de les instal·lacions.
 • Tractament de l’aigua dels vasos: depuració física i química de l’aigua, renovació mitjançant addicció d’aigua d’aportació i realització de controls operatius rutinaris.
 • Control de la qualitat de l’aigua del vas:
  • Regulació del Ph per garantir una desinfecció eficaç.
  • Desinfecció segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una concentració residual de clor lliure de ≥0.5 mg / l en l'aigua de la piscina durant un mínim de 30 minuts de contacte a un pH ≤8 és suficient per eliminar virus embolicats com els coronavirus
  • Mesura constant del desinfectant residual, cada hora. Específicament es realitzaran diàriament mesuraments completes de desinfectants abans de l'obertura.
  • Analítiques d’aigua.

MESURES DE PROTECCIÓ: S'implantaran mesures de protecció per prevenir el contacte entre treballadors i usuaris.

 1. Mampares de protecció a la recepció de la instal·lació.
 2. Canvi del calçat: caldrà utilitzar un calçat exclusiu dins la instal·lació que no sigui el mateix calçat de carrer.
 3. Compra d’abonaments i entrades només ONLINE. 
 4. L’accés a la piscina es realitzarà amb cita prèvia i al arribar a la instal·lació per entrar caldrà fer-ho a través de l’app instal·lada prèviament al mòbil del usuaris, que caldrà que marquin l’entrada i sortida de la instal·lació, per tal de controlar l’aforament. D’igual manera, aquelles persones que no disposin de mòbil podran entrar a la piscina amb el codi numèric facilitat en el moment de la reserva de plaça mitjançat la cita prèvia.
 5. Missatges de prevenció mitjançant cartells: aquests recordaran als usuaris que mantinguin bones pràctiques d'higiene pública, com dutxar-se abans d'entrar a la piscina. Indicaran també que davant de qualsevol símptoma han d'abandonar la piscina, al igual que  la recomanació de rentar els vestits i les tovalloles de bany, per eliminar tots els bacteris o virus.
 6. Circulacions d’entrada i sortida a la instal·lació, des de la recepció de la instal·lació fins la zona de platja marcades a terra amb guix o cinta especial.
 7. Abans d’entrar al vas d’aigua caldrà dutxar-se prèviament.

TANCAMENT  I REGULACIÓ D’ESPAIS

VESTIDORS

 1. La direcció no es fa responsable dels objectes de valor que puguin prendre i li puguin sostreure.
 2. Per motius higiènics queda totalment prohibit afaitar-se i depilar-se al vestidor, així com en qualsevol espai de la instal·lació.
 3. S’ha de procurar deixar els vestidors en les millores condicions possibles.
 4. Cal utilitzar les papereres per dipositar-hi els cabells, envasos buits, papers...
 5. Per motius higiènics us preguem que utilitzeu les xancletes de bany a tots l’espai de vestidors.
 6. Els nens i nenes majors  de 6 anys (7 anys o més) no podran accedir als vestidors de sexe oposat. Els menors d’aquesta edat podran ser acompanyats per una persona adulta, utilitzant el vestidor del sexe de l’acompanyant.
 7. Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació. Per aquesta raó, cal deixar-los lliures d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei de la instal·lació i utilitzar-los el temps mínim necessari, a fi de realitzar la neteja i disponibles per a altres usuaris/àries.
 8. Després d’utilitzar les dutxes dels vestidors cal eixugar-se en aquest mateix espai amb l’objectiu de no mullar a la resta de les zones dels vestidors.
 9. Tots els usuaris/àries hauran d’utilitzar els vestidors per canviar-se de roba, ja que no està permès fer-ho en cap altre lloc de la instal·lació.

ZONA DE PÍCNIC

 1. Les limitacions d’aquests espais vindran determinades pels temes específics que indiquin les Autoritats Sanitàries al respecte.
 2. Es disposaran les taules mantenint la distància de seguretat entre elles.
 3. S’evitaran aglomeracions dels usuaris/es d’aquest espai. No es pot menjar o beure a la zona de gespa.
 4. Es recomana la utilització de la zona de pícnic per nuclis familiars.
 5. S’establiran franges horàries en la zona de pícnic. Ho gestionarà directament recepció.
Darrera actualització: 30.05.2022 | 14:51