La regidora Marta Guàrdia coordinarà amb delegació especial la Residència i Centre de Dia Sant Cebrià de Tiana

Dimecres, 31 de de març de 2021 a les 18:15

Ha presentat la seva renuncia per a la resta de competències delegades

En decret d’alcaldia signat a data d’avui per l’alcaldessa Marta Martorell Camps, s’accepta l’escrit de renuncia de la regidora Marta Guàrdia i Pujades a les atribucions delegades en matèria de Cicles de vida: infància, adolescència i joventut; diversitat funcional, inclusió i plena ciutadania, justícia global, cultura i patrimoni.

Atenent a la petició que la regidora fa al seu escrit de renuncia, s’atorga la delegació especial en relació amb la direcció i gestió del servei públic de la Residència per a la gent gran i Centre de Dia Sant Cebrià i delegació de gent gran, en concret pel que fa referència a la intervenció temporal de la concessió, de conformitat amb el que es regula a l’article 43.4 del RD 2568/1986 i sens perjudici de les facultats inherents a qui exerceixi la delegació genèrica de l’Àrea de Benestar social, cicles de vida i cultura.

Darrera actualització: 31.03.2021 | 18:36