Llistes provisionals dels habitatges socials de lloguer de Vessants II

Dilluns, 9 de de maig de 2022 a les 14:00

El termini per presentar reclamacions és de 10 dies i comença aquest dimarts, 10 de maig. 

Aquestes són les llistes provisionals de les persones que tenen dret a participar en el procés de selecció com a adjudicataris dels habitatges socials de lloguer de Vessants 2. Les llistes s'han publicat aquest dilluns a l’e-tauler i a la pàgina web d’aquest Ajuntament i les pots consultar clicant aquí.

El procediment d’adjudicació dels habitatges es va iniciar el dia 26 d’abril de 2022, dia hàbil següent a la data de publicació de les bases a la pàgina web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya (www.registresolicitants.cat).

A les llistes hi ha totes les persones que compleixen els requisits de la convocatòria, segons les dades facilitades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que consten com a inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. A partir d'aquest dimarts, 10 de maig, es poden presentar reclamacions dins del termini de deu dies hàbils.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’al·legacions es publicarà a l’e-tauler i a la pàgina web, de les llistes definitives amb la relació de persones amb dret a participar, així com la data de celebració del sorteig.

Consulta aquí les bases.

Darrera actualització: 09.05.2022 | 14:48