Preinscripció d'escolarització a primer cicle d'educació infantil a l'Escola Bressol Municipal curs 2022-2023

Dilluns, 4 de d’abril de 2022 a les 10:00

Enguany les portes obertes seran en format presencial i virtual. Les famílies que optin per una visita virtual poden gaudir del vídeo adjunt, en cas d'optar per l'opció presencial, han de sol·licitar cita prèvia trucant al 934658289.

Jornades de portes obertes

 • Dia 4 d'abril, infants nascuts l'any 2021, a l'edifici del carrer de Can Gaietà.
 • Dia 25 d'abril, infants nascuts l'any 2020, a l'edifici de l'Escorxador.
 • Dia 25 d'abril, infants nascuts l'any 2022, a l'edifici del carrer de Can Gaietà.

La sol·licitud de preinscripció es presentarà al registre de l’Ajuntament  amb cita prèvia https://tiana.cat/cita-previa acompanyada de la documentació acreditativa detallada:

 • L'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. 
 • L'original i fotocòpia del DNI/ NIE/ passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • Certificat de convivència (expedit el mateix dia de la preinscripció a l’Ajuntament)
 • Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. Si el centre té vacants, podrà admetre al llarg del curs a infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes. 
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds, s'invaliden els drets de prioritat. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi. 

Calendari de preinscripció i matrícula 

- Publicació de l'oferta de placesentre el 4 i el 6 de maig de 2022

- Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022

- Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2022

- Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2022

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2022

- Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022 ( ambdós inclosos). 

Criteris de prioritat

 1. Existència de germans escolaritzats al centre educatiu: 50 punts

(els germans han d’estar escolaritzats en el moment de la preinscripció). 

 1. Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre educatiu o proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a.

- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa: 30 punts

- Quan del l’adreça del lloc de treball del pare o mare, tutor/a està  dins la zona educativa del centre: 20 punts.

 1. Pare mare o tutor/a són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris 

 1. Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. (Es considera discapacitat quan el grau és igual o superior al 33%): 15 punts.
 2. Treballador/a del centre educatiu . Quan pare/mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de la preinscripció: 10 punts.
 3. Família nombrosa: 10 punts (és obligatori el carnet oficial i vigent de família nombrosa) 
 1. Família monoparental: 10 punts (és obligatori el títol oficial i vigent de família monoparental) 
 2. Alumne/a nascut en part múltiple: 10 punts (cal adjuntar llibre de família)
 3. L’alumne/a es trobi en acolliment familiar: 10 punts
 4. Condició de víctima de violència de gènere: 10 punts
Darrera actualització: 04.04.2022 | 12:02