PREINSCRIPCIONS 2021-2022 PER A ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Dijous, 6 de maig de 2021 a les 10:00

Presentació de sol.licituds del 10 al 21 de maig de 2021 al registre general de l'Ajuntament, demanant CITA PRÈVIA a: www.tiana.cat/cita-previa

Documentació necessària a aportar en el moment de fer la preinscripció (Original i fotocòpia)

- Sol.licitud degudament complimentada

- Llibre de família

- DNI mare, pare o tutor legal

- Targeta sanitària

 

Dates a tenin en compte:

 • Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

  És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

 • 1 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

  Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 • Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions

  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 • Del 9 a l'11 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

  El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

 • 15 de juny de 2021: llista ordenada

  Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Darrera actualització: 06.05.2021 | 10:21