S’aprova el nou Pla d’Igualtat entre dones i homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Tiana

Dimecres, 15 de setembre de 2021 a les 00:00

Tiana s'ha dotat d'un Pla d'Igualtat per promoure activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual, i/o identitat de gènere.

  • El Pla té com objectiu general garantir la igualtat efectiva entre homes i dones de l’Ajuntament de Tiana

L’Ajuntament de Tiana referma el seu compromís en l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes, millorant la conjuntura en la que es troben les dones a partir de donar resposta a les desigualtats i discriminacions

El Plenari de l’Ajuntament de Tiana ha aprovat a ahir 14 de setembre, en sessió plenària,  el nou Pla de d’Igualtat entre dones i homes. El Pla, que s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals, dóna compliment a la normativa vigent que requereix a les administracions públiques garantir la igualtat efectiva en l’àmbit laboral de les administracions públiques i adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. És un mecanisme adreçat a garantir que el funcionament intern es basa en la igualtat d’oportunitats, es combat qualsevol discriminació i es propicien comportaments i maneres de fer basats en el respecte mutu entre dones i homes en tots els àmbits de l’Ajuntament, prevenint i afrontant l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

El Pla constitueix el full de ruta en aquesta matèria pels propers anys. Prioritza els àmbits fonamentals d’intervenció ifixa els objectius i els resultats concrets a assolir en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i d’eliminació de qualsevol discriminació per raó de sexe. També defineix les mesures i accions que s’han d’adoptar per assolir-los.

Està estructurat en un objectiu principal: definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els homes del municipi puguin assolir el seu màxim potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap discriminació per raó de gènere.

El Pla ha estat elaborat per la  Fundació SURT  i la Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat, integrada per les persones membres del Consell d’Igualtat de Tiana. 

Darrera actualització: 15.09.2021 | 09:47