Sessió de ple ordinària del proper dimarts 4 de gener

Divendres, 31 de desembre de 2021 a les 00:00

El Ple serà a les 7 del vespre i es farà per mitjans telemàtics per tal de minimitzar riscos de contagi de Covid-19.

El consistori de Tiana tindrà dimarts vinent, 4 de gener, una nova sessió de ple ordinària. Aquest cop serà de forma telemàtica per la situació vigent de la pandèmia. La sessió, que començarà a les 19 hores, tindrà l'ordre del dia següent:

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta de la darrera sessió (14-12-21).
2.- Informes i comunicacions d’Alcaldia.
3.- Adhesió a la “Red de Ciudades que caminan” (Exp. 3406/21). Es proposarà subscriure els principis de la Carta Internacional del Caminar, que reconeix els beneficis de caminar, i de la Red de Ciudades que Caminan, la qual vol ordenar, dissenyar i regular l’espai públic per facilitar rutes per als vianants. El regidor de medi ambient, Àlex Robles, serà el proposat com a representant de l’Ajuntament de Tiana a la Red de Ciudades que Caminan.
4.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica de la finca de Can Cardús (Exp. 2730/20). Durant el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial no s’ha presentat cap al·legació o reclamació i ara s'ha de procedir a l'aprovació definitiva de la modificació de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica de la finca de “Can Cardús”, que té per objecte la redefinició de les condicions d’edificació previstes al planejament vigent, fent compatibles l’ampliació de l’edificació principal amb les condicions urbanístiques, arquitectòniques i paisatgístiques de l’entorn.
5.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. (Exp. 1740/21). La comissió redactora, el dia 3 d’octubre va aprovar el text de l’avantprojecte d’adaptació de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions per adaptar-la a les normes que estableix el reglament. Ara s'ha de fer l'aprovació inicial i sotmetre l'acord a exposició pública pel termini de trenta dies. En el cas que no es presentin reclamacions, l'ordenança es considerarà aprovada definitivament de forma automàtica.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

PART DE CONTROL

6.- Moció del Grup Municipal de JuntsxCat sobre construcció d’un muret de contenció de terra al solar del carrer 11 de Setembre cantonada Carrer del Mar. (Exp. 3421/21).
7.- Moció del Grup Municipal Socialista per accelerar la implementació de l’agenda 2030 al municipi de Tiana. (Exp. 3426/21).
8.- Precs i preguntes.

A) Preguntes presentades per escrit:

  • A.1.- Pregunta del Grup Municipal de JuntsxCat en relació al compliment de la moció aprovada en data 2 de novembre sobre delegació especial.
  • A.2.- Pregunta del Grup Municipal de Junts sobre pressupost 2022.
  • A.3.- Preguntes del Grup Municipal de Junts sobre renúncia al lloc de secretaria i
  • accés a informe.
  • A.4.- Pregunta del Grup Municipal Socialista en relació al contracte menor de serveis d’assessorament per al desenvolupament del Pla de Comunicació.

B) Precs i preguntes a formular oralment en el decurs de la sessió ordinària.

9.- Assumptes de tràmit.

Darrera actualització: 03.01.2022 | 10:14