S’obre la convocatòria per cobrir la plaça de jutge/ssa de pau de Tiana

Dimecres, 8 de setembre de 2021 a les 00:00

El termini de presentació finalitzarà el dia 24 de setembre de 2021

Ja es poden presentar sol·licituds per ocupar el càrrec de jutge/ssa de pau titular de Tiana. Els interessats en la plaça, poden presentar la sol·licitud fins al 24 de setembre. La documentació que s’haurà d’entregar a l’Ajuntament amb instància genèrica ha de ser un currículum vitae i còpia del DNI. 

Funcions

Els Jutjats de Pau coneixeran, en l’ordre civil, de la substanciació en primera instància, sentència i execució dels processos que la llei determini. Compliran també funcions de Registre Civil i d’altres que la llei els atribueixi.

En l’ordre penal, coneixeran en primera instància dels processos per faltes que atribueixi   la Llei. Podran intervenir, igualment, en actuacions penals de prevenció, o per delegació, i en d’altres que assenyalin les lleis.

 

 

Darrera actualització: 08.09.2021 | 10:09