Agenda2030

Reportem el progrés

2n informe juny 2022

Òrgans de participció

 

Els canals de diàleg

 

  • Accions transformadores

   

 

 

   

 

COMPROMÍS DEL GOVERN MUNICIPAL DE TIANA

ENVERS ELS ODS I L’AGENDA 2030 PEL

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 

I. Antecedents

Sota el nom “Transformar el nostre món”, al setembre de 2015, Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible amb 17 Objectius generals (ODS) i 169 Fites de caràcter universal. Han estat cridats a contribuir Governs d’estats, Governs subestatals, Entitats locals, Institucions / Associacions, Empreses i Societat civil. Estableix com Desenvolupament Sostenible aquell que desenvolupa simultàniament les 3 dimensions: social, ambiental i econòmica.

El Govern de la Generalitat, el mes de setembre de 2019, va aprovar el Pla Nacional per l’Agenda 2030 amb 920 compromisos per conquerir el Desenvolupament Sostenible.

A Tiana fa anys que ens sentim identificats amb el Desenvolupament Sostenible: hem liderat la recollida selectiva de residus al nostre país durant els darrers 20 anys, tenim establerts plans i programes de caires social, ambiental i econòmic i hem començat a treballar amb algunes accions associades als ODS. Ara doncs, volem fer un pas més i conquerir una TIANA SOSTENIBLE, liderant com a poble l’Agenda 2030 a Catalunya i anticipar-nos a futures regulacions nacionals i internacionals.

II. Proposta de Declaració Institucional

Per a ser capdavanters en la implementació de l’Agenda 2030 i en la consecució dels ODS en el nostre territori, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1r. Adaptar el marc de l’Agenda 2030 de NU a Tiana.

2n. Alinear l’estratègia: el Pla d’acció municipal, plans i programes amb l’Agenda 2030 i en general les polítiques públiques municipals.

3r. Localitzar per Tiana 17 ODS als que contribuirem d’acord a la nostra singularitat com a poble:

ODS 1. Fi de la pobresa.
ODS 2. Fam zero.
ODS 3. Salut i benestar.
ODS 4. Educació de qualitat.
ODS 5. Igualtat de gènere.
ODS 6. Aigua neta i sanejament.
ODS 7. Energia assequible i no contaminant.
ODS 8. Treball decent i creixement econòmic.
ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura.
ODS 10. Reducció de les desigualtats.
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles.
ODS 12. Producció i consum responsables.
ODS 13. Acció pel clima.
ODS 14. Vida submarina.
ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres.
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides.
ODS 17. Aliances per assolir els objectius.

4t. Identificar i col·laborar amb les 10 parts interessades que influeixen o poden ser influïts en el desenvolupament de l’Agenda 2030.

Les parts interessades són els protagonistes de l’Agenda 2030 local. En aquest sentit, hem de considerar cada cop més la seva participació en el procés general d’implementació i en el desenvolupament posterior d’accions.

5è. Establir 4 òrgans de participació amb les funcions de tutelar, crear, fomentar, impulsar i supervisar el procés d’implementació:

  1. El Grup de Treball (equip creador i instrument de treball del projecte d’implementació).
  2. La Comissió de l’Agenda 2030 (coordinació activa entre l’equip de Govern).
  3. La Taula de Sostenibilitat d’impuls i coordinació de les parts interessades (els promotors dels ODS).
  4. Els Defensors dels ODS (figures públiques per generar consciència i ganes a les parts interessades).

A més a més de crear la figura temporal de Comissionat de l’Agenda 2030.

6è. Elaborar un Pla d’Implementació de l’Agenda 2030 (PIA) a Tiana que reculli els fulls de ruta a seguir, la definició de les fites per cadascun del ODS, els indicadors de partida, les eines metodològiques i digitals necessàries. A més a més de mapejar els plans, programes i accions actuals associades als ODS.

7è. Desenvolupar campanyes de comunicació i participació per la conscienciació dels problemes del medi ambient, socials i econòmics i de sensibilització per adquirir aptituds en desenvolupament sostenible.

8è. Establir els mecanismes de participació (eines digital) per fer el test inicial dels ODS, la priorització dels ODS i fites i les propostes d’accions de les parts interessades.

9è. Obrir temporalment un apartat a la Web municipal (www.tiana.cat/Agenda2030), dissenyar i elaborar els continguts d’informació i col·laboració amb les parts interessades fins la integració de la sostenibilitat en tots els nostres àmbits.

10è. Identificats i adaptar les actuals accions i programes als ODS/fites, definir i implantar les noves accions necessàries i els seus indicadors d’impacte i que ens permetin complir els objectius de desenvolupament sostenible.

11è. Establir el seguiment i controlseguiment i control reportant el grau d’implementació de l’Agenda 2030 i l’avaluació de l’impacte dels objectius.

12è. Abans del 2030 integrar el desenvolupament sostenible en tots els àmbits de l’Administració local i de les parts interessades.

13è. Traslladar aquests acords i adherir-nosadherir-nos a la Xarxa de la Diputació de Barcelona, a l’Aliança 2030 de la Generalitat de Catalunya i al Pacte Mundial de NU.

Naciones Unidas, Generalitat de Catalunya i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la SostenibilitatDesitgem que en l’horitzó dels pròxims 10 anys els principis i el marc de l’Agenda 2030 siguin una eina de consens a nivell local i de compromís amb les persones, el territori, la prosperitat, la pau i les aliances. I per acabar, fer arribar aquests acords a les parts interessades.

III. Aprovació per part del Ple

Al Plenari Municipal, del 2 de febrer de 2021, ha estat aprovada segons consta en l’acta 03/21.

IV. Enllaços d’interès

Darrera actualització: 28.06.2022 | 12:15
Darrera actualització: 28.06.2022 | 12:15