Sessió de ple ordinària del proper dimarts 3 de maig

Divendres, 29 de d’abril de 2022 a les 11:00

El Ple serà a les 7 del vespre i es farà presencial tot i que també es podrà seguir a través del Youtube de l'Ajuntament de Tiana. 

El consistori de Tiana tindrà dimarts vinent, 3 de maig, una nova sessió de ple ordinària. La sessió presencial, que començarà a les 19 hores, tindrà l'ordre del dia següent:

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 5 d'abril i extraordinària del dia 13 d'abril.
 2. Assumptes de tràmit.
 3. Informacions i comunicacions d'Alcadia.
 4. Restar assabentats del Decret de l'Alcaldia sobre composició, funcionament i delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local (Exp. 1189/2022).
 5. Restar assabentats del Decret de l'Alcaldia sobre nomenament de Tineneces d'Alcadia (exp. 1191/2022).
 6. Restar assabentats del Decret de l'Alcaldia de delegacions conferides (exp. 1190/2022).
 7. Ratificació del Decret de l'alcaldia sobre el conveni amb el Consell Comarcal programa Treball i Formació (exp. 1223/22)
 8. Constitució comissions informatives (exp. 1236/22)
 9. Nomenament representants a diferents òrgans col·legiats (exp. 1238/22)
 10. Règim de dedicació i retribució membres de la Corporació (exp. 1240/22)
 11. Pròrroga del contracte de l'escola bressol municipal (exp. 1077/22)
 12. Pròrroga del contracte de neteja de dependències muncipals (exp. 1319/17)
 13. Elecció Jutge Suplent (exp. 424/22)
 14. Augment retribucions de nòmina personal, de conformitat amb l'article 19. dos de la Ley 22/2021 (exp. 1194/22)
 15. Modificació de crèdit 2/2022 (conveni Visigòdia) (exp. 1239/22)
 16. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 de recollida de vehicles a la via pública (exp. 2698/21)

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

PART DE CONTROL

 1. Moció del Grup Municipal ERC per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català (exp. 1246/22)
 2. Preguntes presentades per escrit per la Regidora no adscrita sobre la residència.
 3. Preguntes presentades per escrit pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana.
 4. Precs i preguntes. 
Darrera actualització: 04.06.2022 | 15:53