Medi ambient

La Regidoria de Medi ambient i sostenibilitat promou la prevenció de residus i la recollida selectiva, desenvolupa el pla d’acció de l’energia sostenible per a reduir el consum energètic als equipaments municipals i les llars i fomentar l'ús d'energies renovables. També promou el pla local d’adaptació al canvi climàtic que inclou les accions de mitigació que hauria d'emprendre el municipi per contrarestar els efectes dels gasos contaminants. Així com les accions per conèixer i protegir l’entorn natural. A més a més desenvolupa accions per a fomentar la mobilitat sostenible i segura.

Regidor: Àlex Robles

Correu electrònic: tiana.mediambient@tiana.cat

Telèfon: 93 395 50 11


La recollida selectiva a Tiana

Energia

El consum total d’energia a Tiana és de més de 10.000 tones equivalents de petroli,  el que suposa més de 4.000 kg per persona de gasos que provoquen el canvi climàtic cada any (CO2).

Per més informació podeu accedir en aquest enllaç.


Canvi climàtic

Tiana ha refermat el seu compromís amb la lluita i Mitigació del canvi climàtic redactant el Pla Local Acció Contra el Canvi Climàtic .

A continuació podeu veure el hipermapa de la xarxa de vigilancia i prevenció de la contaminación de l’aire.

També podeu accedir al enllaç de la AMB sobre el canvi climàtic.


Aigua

A Tiana, l´aigua potable que consumim de l´aixeta prové dels embassaments del riu Ter, els quals ens subministren cada any uns 675.000.000 litres d´aigua.

Per a més informació podeu accedir al següent enllaç.


L'entorn natural

De les gairebé 800 hectàrees que formen el terme municipal de Tiana, 526 ha - dos terços del territori - es troben dins l´àmbit del Parc de la Serralada de Marina : un 49% forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Pla Especial de protecció de la Conreria - Sant Mateu - Cèllecs, que s'incorpora al  Parc de la Serralada Litoral , i un 6% correspon a Hàbitats d’interès comunitari europeu.

Un entorn natural de Tiana totalment protegit on trobar i descobrir masies, jaciments arqueològics, paisatges, un monestir i espècies de flora i fauna, molta d’ella protegida pel seu alt valor ecològic.

Per a més informació podeu accedir al següent enllaç.


Mobilitat

Tiana és un municipi que per les seves característiques, la seva orografia la llunyania respecte les principals xarxes de transport públic, el seu model residencial té un elevat ús del vehicle privat. Amb l'objectiu d'establir les directrius per a avançar cap un model de mobilitat més sostenible, es porten a terme algunes campanyes i iniciatives per incentivar transports més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

  • Compartir el vehicle, estalvia diners i emissions
  • Tiana Pedalada contra el canvi climàtic. Des de fa dos anys s'organitza la "Pedalada contra el canvi climàtic" que consisteix en fer una Pedalada per sensibilitzar vers l'ús de la bicicleta com a eina per a mitigar el canvi climàtic, possibilitant entre tots que un dia a l'any no produïm emissions.

Adopció d'animals domèstics

Per a més informació us podeu adreçar al següent enllaç.


Gestió de plagues urbanes: Control d'artròpodes i rosegadors (DDD)

La llei 18/2009 del 22 d’octubre, estableix al seu article 52.g com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscs per a la salut derivats dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

El control de les plagues urbanes està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats d'artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Des de l’Ajuntament de Tiana es realitzen diferents actuacions de manera recorrent per tal de minimitzar la presència excessiva d’alguns insectes i controlar i reduir les poblacions amb l’objectiu de no minvar la salut o el benestar de les persones.

Es realitzen actuacions sobre les poblacions i colònies de:

Les accions es realitzen a la via pública, equipaments municipals i parcs i jardins.

Voluntaris ambientals

Si et preocupa el medi ambient i vols ajudar a protegir-lo i restaurar-lo. Fes t’ha voluntari ambiental!

Sol·licita informació i suport ambiental a l'Oficina d'Informació Ambiental.


Recursos entitats

Ets una entitat, organització o associació que necessita gots reutilitzables o la vaixella completa per organitzar algun acte?

Sol·licita el material necessari:

  • Sol·licitud de cessió de gots reutilitzables
  • Sol·licitud cuina solar
  • Màquina xapes
Darrera actualització: 10.05.2020 | 00:24
Darrera actualització: 10.05.2020 | 00:24