Consum

Servei municipal d'informació al consumidor

El Servei Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Tiana funciona des de l'any 2003, atenent les consultes en matèria de consum del nostre municipi.

La tasca del SMIC és d’informar i assessorar la ciutadania sobre els seus drets com a consumidors i usuaris, així com a  tramitar els expedients de denúncies i reclamacions fent servir les vies establertes per resoldre els conflictes en matèria de consum.

Comptem amb la col·laboració i el suport de la Diputació de Barcelona pel desenvolupament en la defensa del drets de la ciutadania en l’àmbit del consum.

La Diputació de Barcelona per tal de promoure en la societat i en l’Administració actituds de consum responsable ens proporciona:

 • Assessorament tècnic i jurídic en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries.
 • Activitats educatives i informatives.
 • Material informatiu i educatiu
 • Formació al personal tècnic i càrrecs electes.
 • Visites de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor periòdicament per atendre personalment les consultes del usuaris.

Els criteris de qualitat en la gestió del servei ofert al nostre municipi són:

 • Horari, disponibilitat i accessibilitat al Servei.
 • Bona atenció personal i receptivitat.
 • Informació i assessorament adaptats a les persones usuàries.
 • Simplificar els tràmits.
 • Agilitat en la tramitació.
 • Derivació a vies alternatives (servei tècnic de la Diputació de Barcelona, Consell Comarcal de Maresme, Junta Arbrital de Consum, etc).

L'objectiu del servei és assessorar, informar i tramitar les consultes, reclamacions i denúncies en matèria de consum. 

Ubicació, horari i personal

El servei està ubicat a les oficines municipals a la Plaça de la Vila, 1, en horari d’atenció al públic els dimarts de 17:00 a 20:00h.

El personal està integrat per la Mercè Tarjuelo com a tècnica de consum, dependent de la regidoria de Consum i la seva regidora actual la Sra. Marta Guardia Pujades.

Darrera actualització: 13.08.2020 | 12:38
Darrera actualització: 13.08.2020 | 12:38