Segregació de Montgat

L'any 1933 va tenir lloc la segregació de Montgat. La població conjunta de Tiana i Montgat havia passat de les 2.130 persones de l'any 1900 a quasi 4.000 en el 1933. Aquest augment de població va ser majoritàriament a Montgat i les Mallorquines. 

Quan Montgat va arribar als 2.000 habitants, els seus veïns van reclamar la segregació, ja que la llei del segle XIX establia aquest número com a mínim de població per poder-se segregar. Els límits del nou Montgat, que incloïa l'antic Montgat dels pescadors i el Montgat industrial, és a dir, les Mallorquines, eren els límits parroquials que es van definir l'any 1867.

Montgat ja disposava no només de la seva parròquia, sinó també del seu propi cementiri (des de l'any 1919), de la seva Festa Major (per sant Joan i per sant Jordi), del seu propi mercat, estafeta de correus, escola, mercat i molts dels serveis propis d'un poble.

Amb els anys, Tiana i Montgat havien pres cadascun la seva pròpia personalitat i en la pràctica eren ja dos pobles diferents. Es va oficialitzar, doncs, una realitat ja existent.

L'any 1943 s'aprovava l'escut municipal existent avui dia, en què es representa part de la història de Tiana. Com a vila que va ser sota jurisdicció comtal i posteriorment reial, les quatre barres són el símbol del monestir de Sant Cugat i el de la Cartoixa de Montalegre.

Darrera actualització: 25.03.2019 | 13:01
Darrera actualització: 25.03.2019 | 13:01