Introducció

Dades generals

Tiana està situada a la Serralada de Marina i a la costa de llevant de Catalunya, a la part més meridional de la comarca del Maresme, a 15 Km de Barcelona i a 20 de Mataró.

Confina al nord amb els municipis veïns de Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, a llevant amb el Masnou i Alella, a migdia amb Montgat, antiga barriada marinera de Tiana fins la seva independència l'any 1933, i a ponent amb Badalona.

Distàncies amb els veïns, des de la plaça de la Vila:

  • Montgat: 2 Km
  • Badalona: 7 Km
  • Sant Fost de Campsentelles: 7Km
  • Alella: 10 Km
  • Santa Maria de Martorelles: 11 Km

Tiana té una extensió de 7,90 km2, la major part de bosc, vinya i matoll.

El terme municipal de Tiana es troba embolcallat per les suaus ondulacions d'unes muntanyes de poca alçada. Aquesta cadena de muntanyes adopta el símil de les vores d'una mitològica petxina que protegeix Tiana dels vents del nord.

El recorregut pels límits municipals el podem dur a terme, a partir de llevant, pel Rocar, el coll de Vendrans, el turó d'en Patiño o del Bessó, els Nou Pins, el turó d'en Galceran, la Brolla d'en Marí o Peluda, el turó d'en Reig, la Conreria, el turó Fra Rafel, el turó de l'Home i el turó d'en Sariol.

Tiana és un poble costerut: des del Pont de Tiana, a la part baixa del límit amb Montgat (a 46,60m sobre el nivell del mar) fins al punt més alt del municipi (el turó d'en Galceran a 486,66 m sobre el nivell del mar), hi ha un desnivell de 440 metres. Si es puja la Conreria, a 413 m d'alçada, es poden veure la plana del Vallès, el Montseny, Montserrat i, per la banda de la costa, des de Vilassar fins a Barcelona.

Segons dades oficials, en l'incendi de l'11 d'agost del 1994 es van cremar prop de 3 km2 entre arbrat i matoll: prop del 40% de l'extensió del municipi tianenc. La part urbana es compon del nucli central i els barris de la Virreina, continu a Montgat, i el Mas Ram, tocant a Badalona.

Dades de població

Tiana té 9.009 habitants (2021), situant-se encara per sota dels municipis del seu entorn com Badalona, Montgat, el Masnou o Alella, que superen en el menor dels casos els nou mil habitants.

L'escassetat de sòl declarat urbanitzable i la tipologia constructiva del municipi no ha permès que el creixement del municipi fos espectacular, tot i la seva situació en el contorn barceloní.

La densitat residencial al municipi és de 60 hab./ha de sòl urbà, molt per sota de les densitats que es donen en el municipis propers del continu urbà de Barcelona, amb densitats que superen els 300 hab./ha, però per sobre d'altres municipis de l'entorn com Alella (30 hab./ha) caracteritzats per un creixement dispers.

El creixement demogràfic de Tiana s'ha donat bàsicament a partir dels anys vuitanta. En els darrers anys aquest procés s'ha estabilitzat, tot i que el municipi segueix creixent en quant a nombre d'habitants.

El procés de consolidació de les primeres residències ha estat el factor clau del creixement demogràfic del municipi. En poc més de quinze anys, el percentatge de primeres residències ha augmentat des del 62,6% l'any 1981, fins el 92,9% a principis de l'any 2000 sobre el total de residències del municipi.

Activitat econòmica

Tiana és un municipi bàsicament residencial que acull gran part de la gent que vivia a Barcelona i que ha decidit establir la seva residència a l'àrea metropolitana tot i continuar treballant al Barcelonès.

Per tant els llocs de treball a Tiana són reduïts i estan destinats majoritàriament als serveis, concretament a aquells relacionats amb la satisfacció de les necessitats més immediates de les famílies, com l'alimentació. 

Pel que fa als altres sectors, la construcció s'ha vist potenciada pel fort creixement urbanístic de Tiana i en pocs anys ha crescut en gairebé un 42%.

Tot i l'elevat nivell socioeconòmic de la població, per les característiques de ciutat residencial del municipi, l'activitat econòmica local té un pes força baix en la renda de la població.

Darrera actualització: 31.03.2022 | 12:49
Darrera actualització: 31.03.2022 | 12:49