La font de Can Comas

A finals del segle XIX el carrer de la Verge del Carme se’l coneixia pel nom de carrer de la Font.

Algunes cases tenien aigua de pou o de mina, però eren moltes les que no disposaven de subministrament d’aigua i havien d’anar  a buscar-la a una font. La font més propera al nucli urbà era la de Can Comas, i aquesta era el motiu pel qual el carrer era conegut per carrer de la Font.

Després de la construcció del nou Ajuntament a la plaça de la Vila l’any 1896, se’l va dotar de subministrament d’aigua procedent de la mina de Pau Regordosa, de manera que els veïns de la plaça de la Vila (aleshores plaça de la Constitució) i dels carrers propers entraven a l’Ajuntament amb les seves galledes per proveïr-se d’aigua.

Per tal d’evitar la inconveniència que a totes hores els veïns tinguessin accés a l’Ajuntament, l’any 1910 es va instal·lar una font al centre de la plaça de la Vila per cobrir les necessitats dels veïns de les rodalies.

El mateix any 1910 es va inaugurar la font davant de la Sala Giral (la que avui dia hi ha davant el restaurant l’Avi Mingo). Aquestes dues noves fonts, i el fet que s’anés proveint d’aigua als habitants de Tiana, deixava sense sentit el nom del carrer de la Font. I aquell mateix any 1910 es canvià el nom del carrer de la Font per l’actual Verge del Carme.

L’avi Salarich, el de la placeta de les pedres i rajoles d’en Pere Salarich, també va aprofitar les parets d’aquesta font per posar-hi les seves rajoles, fer-hi una tauleta i posar-hi uns bancs, que  encara es conserven avui dia.

Al costat de la font de Can Comas s’hi van construir, també, els safareigs públics, on les dones anaven a rentar la roba, mentre feien petar la xerrada i controlaven els fills que jugaven amb l’aigua i el fang d’allà mateix.

El conjunt d’aquells safareigs i la font encara es conserva actualment.

Darrera actualització: 18.01.2019 | 12:32

Imatges