L'actual parròquia de Sant Cebrià

El 22 de juny del 1886, essent rector de Tiana mossèn Jaume Llopart, el bisbe  Jaume Català i Arbosa inaugurava el nou temple parroquial, amb el campanar sense acabar. L’anterior parròquia, la de l’Alegria, quedava tancada, amb l’altar i la imatge de la Verge a dins. Anys més tard, als  anys seixanta del segle XX, mossèn Ramon Mariné va fer posar la barana que corona actualment el campanar.

Un llarg camí s’havia recorregut des de l’any 1850 en el que el rector de Tiana mossèn Magí Marquet i l’Ajuntament varen iniciar les gestions d’una empresa que va durar 36 anys. La cosa va començar un 28 de novembre de l’any 1850, quan mossèn Magí, amb el recolzament de l’Ajuntament, s’adreçà al bisbe de Barcelona Josep Costa i Borràs, perquè demanés permís al Governador per edificar un nou temple parroquial. La petició anava acompanyada de l’oferta de contribuir tot el poble a la construcció de la casa rectoral, la del sepulturer i la de l’Altar Major, així com l’oferiment de fer prestacions en jornals i materials per a l’edificació de la nova església.

Varen haver de passar més de 30 anys per posar en marxa les obres. Durant aquest període de temps es van estudiar cinc llocs diferents: un terreny de Benet Matas ( l’actual), un terreny a la plaça pública i edificis del comú, un terreny  de Joan Francí, un terreny de vinya i secà a tocar amb el de Pau Giralt, i el mateix terreny de Pau Giralt. Finalment,  Dolors Matas, filla i hereva de Benet Matas, va fer una donació dels terrenys on actualment s’hi aixeca l’església parroquial. El 17 de maig del 1884, Dolors Matas signava l’escriptura de donació a favor del Bisbe de Barcelona, on donava un tros de terreny.

Tot seguit s’emprenia l’edificació del nou temple, que s’inaugurava feliçment dos anys  més tard; el 22 de juny del 1886. De l’inaguració, n’ha quedat la làpida commemorativa que hi ha a l’església i que diu: “En la mañana de este día ha sido inaugurada y bendecida por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta División. D. Jaime Català i Albesa, la nueva Iglesia Parroquial de este pueblo. Por la tarde el Rvdo. Sr. Cura Párroco ha trasladado, de la antigua iglesia,  al altar levantado  al efecto en este local, el Santísimo Sacramento que, en seguida, lo ha sido a la nueva Iglesia por el Excmo. Señor Obispo en solemne procesión, a la que han asistido las principales autoridades de la provincia, a más de las locales, con numeroso acompañamiento de personas invitadas.

Para recuerdo de tan solemnes funciones y de la honra dispensada, erige su propietario la presente lápida conmemorativa en Tiana, al 22 de junio de 1886“.

Darrera actualització: 31.03.2022 | 16:12

Imatges