Règim intern i acciójurídica / Hisenda, seguretat i transparència

Al Tinent d’Alcaldia Sr. Antonio Sanchez Rodríguez, coordinació del’àrea amb delegació genèrica en tot el relatiu a:

  • Serveis interns i assumptes generals.
  • Gestió de personal.
  • Acció jurídica i contractació.

Al Regidor Sr. Jaume Darbra Muñoz, delegació especial en les següents matèries:

  • Transparència i E-Administració i oficina d’atenció al ciutadà. 
  • Seguretat i Civisme.
  • Hisenda
  • Arxiu Municipal i memòria històrica.

Darrera actualització: 10.03.2020 | 17:11